Kerítés építési szabályok

Építési munkák a ház körül – mit építhetünk engedély és bejelentés nélkül?

Számos kisebb építési-felújítási munkát végezhetünk engedély nélkül, amelyek áttekintése ilyenkor tavasszal, a ház és a kert csinosításakor igencsak időszerű. Tudni kell, hogy az engedély nélküli építmények elhelyezésére is vonatkoznak szabályok, melyek közül a legfontosabbakat szintén áttekintjük.
A cikkben szereplő építési szabályok az országos rendeletekben szerepelnek, és alapesetre vonatkoznak (műemléki, vagy más védett területeken jóval szigorúbbak az előírások). Az önkormányzatok a Helyi Építési Szabályzatban, vagy egyéb helyi rendeletben az országosnál szigorúbb szabályozást is előírhatnak. Különösen jellemző ez kerítések, reklámok, az elő- és oldalkertben elhelyezhető építmények esetén. Gyakran van helyi rendelet az állattartásra és nagyobb növények ültetésére vonatkozóan is. Ezért engedély nélküli építés esetén is tájékozódjunk az Építéshatóságon a munkálatok megkezdése előtt.

Lakóház felújítás, hozzáépítés

Általában az épület belső felújítását engedély nélkül végezhetjük, így többek között festés-mázolási munkák, burkolatcsere, nyílászáró csere. Ugyancsak engedély nélkül bonthatunk és építhetünk válaszfalakat, végezhetünk gépészeti és villanyszerelési munkákat. A fenti esetekben engedély csak akkor kell, ha a munkálatok tartószerkezetet érintenek (pl. szerkezeti falba nagyobb ablakot, ajtót építünk), vagy a felújítás kéményt, gázhálózatot érint.
Ha az épületet eredetileg úgy tervezték, hogy alkalmas a tetőtér beépítésre, a tetőteret engedély nélkül beépíthetjük. Kell viszont engedély, ha szerkezetet érint a tetőtér beépítés: pl. a födémet ki kell vágni a lépcső számára, a tetőszerkezetet módosítani kell az ablakok miatt. (Vigyázat! Régebbi lakóházak födéme nem biztos, hogy kellő teherbírással rendelkezik a tetőtér beépítéséhez.)
Az épület külső felújítását ugyancsak engedély nélkül végezhetjük (pl. tetőfedés-, és homlokzat felújítás), beleértve az utólagos hőszigetelést is. A jelenlegi szabály szerint 2002. március 15. előtt épült épület utólagos hőszigetelése a kertrészek kötelező legkisebb méretét (általában családi ház esetén előkert: 5,00 m, oldalkert 3,00 m, hátsókert 6,00 m) 10 cm-rel csökkentheti, és a szigetelés a burkolattal együtt legfeljebb ennyit nyúlhat ki a közterületre.

Az épületünkhöz engedély nélkül építhetünk teraszt, ha nem emelkedik a terepszint fölé 1,00 m-nél magasabbra, azonban a zöldfelület helyileg előírt legkisebb méretét tartani kell. Építhetünk előtetőt is, szigorú keretek között: az előtető legfeljebb 1,00 m-t nyúlhat be a kertrészek kötelező legkisebb méretébe. Az előtető 2,00 m fesztávig és 25,00 m2 építhető engedély nélkül, de az 1,50 m-nél jobban kinyúló rész növeli a telek beépítettségét. Árnyékoló ponyvát viszont 4,00 m fesztávig és 30 m2 területig helyezhetünk el engedély és bejelentés nélkül.
Ha vállalkozást működtetünk otthonunkban, legfeljebb 2,00 m2 felületű reklámot, cégért vagy kirakatszekrényt létesíthetünk engedély nélkül.

Kerítés építés engedélyköteles-e?

Általános esetben a kerítés építése nem engedély vagy bejelentés köteles. A kerítést mindig a saját telken kell megépíteni. A szabályok szerint az utcai kerítés, a jobb oldali (oldalhatáron álló beépítés esetén a házhoz csatlakozó) oldalkerítés megépítése kötelességünk. A hátsó kerítés felének megépítése hárul ránk, de ezt célszerű a hátsó szomszéddal közösen építeni. A saját kerítésünk karbantartásáról is gondoskodni kell.
A tömör kerítés 2,50 m-nél, támfalkerítés 3,00 m-nél nem lehet magasabb. A kerítés csak 2,00 m magasság felett, a belső oldalon tartalmazhat balesetveszélyes elemeket (pl. szögesdrótot). Telken belül tömör kerítés nem létesíthető. Üdülőterületen csak áttört, vagy sövénykerítés létesíthető.
A cikk az ingatlanmagazin.com oldalán jelent meg (http://ingatlanmagazin.com/epites-es-felujitas/kisebb-epitesi-munkak-a-haz-korul-mit-epithetunk-engedely-es-bejelentes-nelkul/), és azt változatlan formában tesszük közzé a benne foglalt információk hasznos volta miatt.

error: Content is protected !!